moskis-logo

AVÍS LEGAL

 

Informació legal del lloc web

Aquest lloc web és titularitat de:

JORDI ALZINA BILBENY

NIF: 77105213-J

Adreça: Carrer LLuçà, 29 3a 08028 – Barcelona

Mail: info@jordibilbeny.cat

Tel: 680 513 802

La navegació per aquest lloc web implica l’acceptació d’aquest Avís Legal.

 

Drets de propietat intel·lectual

Jordi Bilbeny és el creador del lloc web i els seus continguts, ja sigui directament o per encàrrec a tercers i és titular exclusiu de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents al lloc web i tots els seus elements, (incloent, sense caràcter limitatiu i a títol merament enunciatiu, la seva interfície gràfica, els signes distintius, marques i logos -denominatius, gràfics i / o mixtos-, bases de dades, directoris, dades i informació, imatges, fotografies, infografies, dibuixos, dissenys gràfics, textos, àudio, vídeo i programari, codi objecte i codi font, les presents Condicions Generals, etc.) o bé ha obtingut -per si mateix o a través de proveïdors o llicenciants legitimats- els drets necessaris dels seus legítims titulars per a la seva utilització i per tant estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Les marques, rètols, signes distintius o logotips que apareixen al web són titularitat de Jordi Bilbeny o li han estat llicenciats i estan degudament registrats, pel que estan protegits també per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual vigents. El titular de les marques, registrades o no, té tots els drets reservats i no concedeix als Usuaris sobre els mateixos llicència o autorització d’ús algun.

S’autoritza la visualització, utilització i navegació pel lloc web únicament amb la finalitat per al qual ha estat creat, en els termes previstos en les condicions d’ús, i queda expressament prohibida la utilització del lloc web, de qualsevol dels seus elements i / o de qualsevol informació continguda en el mateix amb qualsevol altra finalitat o propòsit sense autorització de Jordi Bilbeny. En particular, a títol indicatiu i no limitatiu, no es podrà utilitzar cap element o informació continguda en o obtinguda a través del lloc web, no podent-se reproduir, transformar, modificar, copiar, alterar, adaptar, traduir, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, comunicar, difondre, divulgar a tercers, llogar, prestar, llicenciar, vendre, posar a disposició del públic ni permetre l’accés públic a través de cap modalitat o mitjà, en cap format tangible ni intangible ni per part de l’Usuari ni de tercers .

Per a la realització de qualsevol d’aquests actes amb qualsevol fi es requereix el previ consentiment escrit, exprés i inequívoc de Jordi Bilbney i / o del legítim titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponent.

Consegüentment, la utilització del lloc web implica el compromís dels Usuaris de no vulnerar cap dret de propietat industrial o intel·lectual derivats de qualsevol element integrat o present en el Lloc Web, així com a no realitzar els esmentats actes no autoritzats, amb o sense fins comercials, sense el previ consentiment escrit, exprés i inequívoc de Jordi Bilbeny.