moskis-logo

Política de privacitat

Política de Privacitat

Les dades de caràcter personal que es facilitin utilitzant els mitjans de contacte, tals com nom i cognoms i dades de contacte, podran ser incorporats a un fitxer de Jordi Bilbeny, amb la finalitat de respondre o gestionar les consultes efectuades i/o mantenir el contacte corresponent, així com, per aquells que hi estiguin interessats, a l’enviament d’articles, publicacions, butlletins informatius o qualsevol altre tipus d’informació, incloent informació comercial, de i/o escrita per Jordi Bilbeny mateix o tercers, i que aquest cregui pot ser del seu interès.

Podrà sol·licitar la baixa de l’enviament d’informació i/o comunicacions comercials en qualsevol moment, seguint les instruccions que apareixerà al peu de les esmentades comunicacions.

Únicament seran tractades les dades identificatives i de contacte en la mesura que els usuaris les facilitin expressament.

Les galetes informàtiques o cookies utilitzades a aquest lloc web no permeten obtenir o deduir el nom i cognoms o altres dades identificatives dels usuaris. Poden obtenir informació més detallada sobre les cookies utilitzades a la Política de Cookies.

Les cookies o galetes són petits arxius que s’instal·len a l’equip o navegador de l’usuari i que faciliten la navegació o bé permeten recopilar informació sobre hàbits i preferències de navegació, identificant la direcció IP de l’equip i/o generant, per exemple, una ID d’usuari/equip única. Cada vegada que s’accedeix al lloc web, el servidor on aquest es troba allotjat permet al sistema el reconeixement automàtic de la direcció IP de l’equip i/o, per exemple, de la ID generada d’usuari/equip.

Per al funcionament d’aquest lloc web es recullen algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat pels usuaris per connectar-se al lloc web, l’hora, hora d’inici i finalització de l’accés, pàgines visitades, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària. Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web.

En Jordi Bilbeny tractarà les dades únicament amb la finalitat o finalitats indicades, segons correspongui i en cap cas seran cedides o comunicades a tercers, sense el previ i exprés consentiment. El consentiment per al tractament de dades personals pot ser revocable en qualsevol moment, sense efectes retroactius i sense perjudici d’aquells supòsits en que legalment existeixi el deure de conservació de les dades proporcionades.

L’usuari garanteix ser major de 16 anys. Així mateix, l’usuari garanteix que les dades facilitades són pròpies, certes, exactes i actuals, fent-se responsable de l’exactitud i veracitat de les mateixes i s’obliga a comunicar qualsevol modificació de les dades facilitades podent comunicar qualsevol actualització o canvi de les mateixes utilitzant els mitjans e contacte reflectits al lloc web.

Les dades de caràcter personal seran tractades amb confidencialitat i amb el grau de protecció adequat i aplicant les mesures de seguretat que correspongui segons la normativa vigent i aplicable en la matèria a cada moment.

En qualsevol cas, es podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició enviant una comunicació escrita, dirigida a Jordi Bilbeny, i adjuntant una fotocòpia del DNI o passaport, a BILBENYJORDI@GMAIL.COM.

En Jordi Bilbeny es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, les Condicions d’Ús i Política de privacitat. En tal cas, i de produir-se canvis substancials que així ho requereixin, es procedirà a informar-ne als usuaris mitjançant avis publicat al mateix lloc web, sent responsabilitat dels usuaris verificar les condiciones i política vigent.